Velkommen til Brøndgården

Den ordinære Generalforsamling for 2023 er ikke planlagt endnu.

Forslag skal være indsendt senest den 31. januar 2023.

Opholdskalender for vinterperioden 2021/2022. Annulleret da lokalplanen er trukket tilbage.

Nyt pr. 14. maj 2021 Generalforsamling søndag d. 30. maj kl 10. i store sal på Tapeten. Se under generalforsamling.

Pligtarbejde og grøntaffald er samtidigt aflyst denne dag. Kom en anden pligtdag.

Nyt: Lokalplanen er kommet læs HER

Nyt pr. 27. februar 2021.

Kære medlemmer.

Den planlagte generalforsamling den 27. marts 2021 er aflyst og kan ikke gennemføres på grund af forsamlingsforbuddet.

Bestyrelsen indkalder herved til en ny ordinær generalforsamling

Søndag den 25. april 2021 kl. 10.00. Tapetens store sal er aflyst

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt pr. 10. januar 2021 .

Kære alle medlemmer. Rigtig godt nytår.
Bestyrelsen planlægger at afholde den ordinære generalforsamling for 2021 lørdag den 27. marts kl. 10.00 i Tapeten store sal – selvfølgelig forudsat, at corona restriktionerne tillader det. Bemærk at det er lørdag mod ”normalt” søndag og at det afholdes i den store sal. Vi har valgt den store sal for bedre at kunne imødekomme de restriktioner det måtte være på det tidspunkt.
Generalforsamlingen 2021 vil samtidig omfatte de punkter der mangler at blive behandlet fra den udsatte generalforsamling 2020. Det vil betyde, at de punkter i dagsorden fra 2020 der skulle være stemt om, vil blive medtaget i den nye dagsorden for 2021, så vi sikrer, at alt bliver behandlet korrekt.
Det skal her oplyses, at såfremt nogle har ønske om nye forslag til den kommende generalforsamling, skal disse forslag være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar 2021 og indsendes på mail: forslag@brondgarden.com
Derudover vil den nye lokalplan fylde en del på generalforsamlingen, idet vi forventer, at den nye lov (med eventuelle tilpasninger) vil blive vedtaget i løbet af januar måned 2021.
Sommerbyen Brøndgården har 50 års jubilæum i 2021. Bestyrelsen vil gerne opfordre interesserede medlemmer til at være med i et udvalg til at arrangere hvilke festligheder der kunne tænkes i denne forbindelse. Kontakt gerne formanden på: formand@brondgarden.com
Bestyrelsen har også et ønske om at nedsætte et legepladsudvalg, der kan komme med ideer/forslag til en børnevenlig legeplads. Den trænger i den grad til en ordentlig opgradering, og vi forestiller os, at udvalget kommer med forslag, herunder økonomi, til næste års generalforsamling.
Som tidligere vil indkaldelsen til generalforsamlingen blive fremsendt til Jeres Folkeregisteradresse.
Hvis I har skiftet folkeregisteradresse eller mobilnr. siden sidste år, så er muligheden der nu. Send en mail til: formand@brondgarden.com.
Med Godt nytårs hilsen
Bestyrelsen
Vestbuen 73
Lærketræet 13A
2750 Ballerup

_____________________________________________________________________________