Velkommen til Brøndgården

Den ordinære Generalforsamling for 2023 er Lørdag den 25. marts 2023 kl. 10 på Tapeten

Forslag skal være indsendt senest den 31. januar 2023.