Venteliste 2024

I år foregår opskrivningen fra mandag den 1. april kl. 21.00 til og med onsdag den 3. april.

Mandag den 1. april opdaterer bestyrelsen hjemmesiden, hvor det specificeres, hvad du skal gøre for at blive skrevet op.

Hold derfor øje med hjemmesiden denne dag. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med opskrivning skal overføres et ventelistegebyr på 300 kr. via MobilePay. Oplysninger herom vil også fremgå af dokumentet.

Ansøgninger, som indsendes uden for de angivne datoer, tages ikke i betragtning.

For at blive optaget på foreningens venteliste forudsætter det, at man har helårsbolig i Region Hovedstaden, Bornholm undtaget.