Nyt fra Ballerup kommune

 

Affaldsordning klik Informationsbrev til kolonihaveforening_affaldssortering_Ballerup Kommune

NYT: Den 29.oktober 2021 meddelte Ballerup Kommune at lokalplan 182 nu er ophævet.

Nyt

Lokalplan 182 læs her

Klage til Plannævnet: læs her

Lokalplan 182 blev vedtaget den 25. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen behandler Lokalplanen mandag d. 25. januar 2021.

Lokalplan 182

Bestyrelsen har i samarbejde med kolonihaveforbundet, kreds Hovedstaden Vest, herunder 6 andre kolonihaver (Stuvehøjgård, Rønhøjgård, Kildegården, Tjørnebjerg, Hestholm og Højvænge) udarbejdet og indsendt et samlet høringssvar vedr. udkast til både kommuneplantillæg 1-6 samt lokalplan nr. 182.

Se høringssvaret her klik

Nyt møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 2-6-2020: Klik her

Ny lokalplan/ Ballerup Kommune:

På Ballerup Kommunes Teknik og Miljøudvalgs møde den 3. September 2019 blev sagen vedr. ny lokalplan behandlet. 7 forskellige haveforeninger fra Kredsen havde forinden rettet henvendelse til udvalgets politikere, på grund af utilfredshed med det fremlagte forslag, som indeholdt misvisende og forkerte oplysninger. Herudover blev der gjort opmærksom på, at haveforeningerne var utilfredse med ikke at være blevet hørt og inddraget forud for forelæggelsen. Haveforeningerne er blevet enige om at inddrage advokat i sagen, hvis det bliver nødvendigt. På Udvalgets møde den 3. september, blev sagen udsat og sendt retur til administrationen til nærmere undersøgelse og vi forsøger sammen med de andre foreninger, at gøre vores indflydelse gældende i den kommende tid. Sagen vil kunne følges på Kommunens hjemmeside, hvor der kan abonneres på Miljø og Teknikudvalgets dagsorden og referater