Velkommen til Brøndgården

Den ordinære Generalforsamling for 2024 er søndag den 24. marts 2024 kl. 10 på Tapeten

Forslag skal være indsendt senest den 31. januar 2024.