Velkommen til Brøndgården

NYT pr. 17. juni 2020

SANKT HANS BÅL ER AFLYST.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag d.16. september kl. 19.00.

Nærmere herom ved ny indkaldelse senere.

NYT pr. 3. juni 2020

Opskrivning på venteliste er stoppet indtil april 2021.

Ændringer grundet COVID-19.

Pligtarbejde er aflyst resten af året.

Kontoret er åbent 1. mandag i måneden fra kl. 18-19.

Grøn container er åben

Dagrenovation afhentes efter planen

Generalforsamling den 29. marts 2020 udsættes

I lyset af COVID-19-situationen i Danmark, har vi valgt at udsætte vores ordinære generalforsamling, og I skal derfor ikke møde op på ”Tapeten” den 29. marts 2020.

Når situationen omkring COVID-19 tillader det, vil bestyrelsen indkalde til ny ordinær generalforsamling med samme dagsorden og bilag som tidligere fremsendt.

Indkaldelsen vil blive annonceret med 2 ugers varsel på mail og hjemmesiden. Dem der ikke har oplyst en mailadresse vil modtage et brev.

Indtil den generalforsamling er afholdt, vil bestyrelsen fungere som et ”forretningsministerium”, herunder vil havelejen forblive uændret.

Vi opretholder kontoråbningstiden, men vi opfordrer til, at så meget som muligt kan klares over mail og telefon (nummer og mail kan findes på hjemmesiden, www.brondgarden.com).  

På forhånd tak for jeres forståelse og pas godt på hinanden.

Bestyrelsen i Brøndgården

Bestyrelsen har udsendt brev til Generalforsamling, der skulle finde sted søndag den 29. marts kl. 10.00, men nu er aflyst.
Såfremt du ikke har modtaget brevet senest d.15. marts så kontakt
info@brondgarden.com
Bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
Kontorets åbningstider kan ses her.