Skraldeordning

Nyt fra 1.april 2023

Der er etableret en affaldsgård ved Cyprestræet 5.

Bestyrelsen beder alle om at respektere de forskellige sorteringsbeholdere.

Der er uddelt en pose med en grøn spand med indhold, vejledning om sortering og grønne poser til madaffald. Der udleveres grønne poser fra foreningen, når ønske herom bliver anmeldt i god tid.

Håber at alle er med på at skabe et godt miljø i vores affaldsplads

Så vi ikke får problemer med Vestforbrændingen.

Det skal oplyses at Glas- og Papirbeholderne stadig står ved kontoret.